Vreme.mk - Дознај на Време.

Профил

КОНТИНЕНТ НА ​​ПРАЗНИ СКЛАДИШТА: Ако Европа би требало да војува сега, без американска помош, можеби ќе нема со што за неколку часа

7 март 2024
vesnik-fb-blue
vesnik-twitter-blue
Slika

© Сите права на објавата се на Vreme.mk

ПРОФИЛ