Vreme.mk - Дознај на Време.
Маркетинг

Проект менаџер: Јаков Павловиќ Латас
Главен уредник: Виктор Павловски

Уредници на категориите:
Александар Трајаноски: Политика и Економија
Владимир Јовев: Techno и Профил
Весна Димитриевска: Забава и Life
Дамјан Илиевски: Спорт

IT поддршка: nebulaci.com
Издавач: MediaNet Skopje
[email protected]


Сите содржини и објави на vreme.mk се авторско право на редакцијата. Делумно или целосно преземање не е дозволено.
Порталот Vreme.mk e news портал со најнови и најактуелни вести.

Позиции и цени на банери
Симни PDF

Vreme.mk читаност и посетеност - GA

similarweb.com


*Наведените цени се ориентациони. Крајните цени зависат од обем и динамика на огласување.