Vreme.mk - Дознај на Време.

Живот

ПРОФЕСОРОТ ПО МИКРОБИОЛОГИЈА ОТКРИ КОЈ ЧОВЕЧКИ ОРГАН ПРОДОЛЖУВА ДА ЖИВЕЕ ПО СМРТТА: ВООПШТО НЕ УМИРА, ДОЛГОЖИВЕ

16 април 2024
vesnik-fb-blue
vesnik-twitter-blue
Slika

© Сите права на објавата се на Vreme.mk

ПРОФИЛ