Vreme.mk - Дознај на Време.

Живот

СЕ ОТКАЖАЛ ОД 40 МИЛИОНИ ДОЛАРИ, а причината е потресна...

8 декември 2023
vesnik-fb-blue
vesnik-twitter-blue
Slika

© Сите права на објавата се на Vreme.mk

ПРОФИЛ