Vreme.mk - Дознај на Време.

Профил

Соборувањето на еден А-50У е поголем успех отколку соборувањето на цела ескадрила СУ-27

16 јануари 2024
vesnik-fb-blue
vesnik-twitter-blue
Slika

© Сите права на објавата се на Vreme.mk

ПРОФИЛ