Vreme.mk - Дознај на Време.

Македонија

Куновска за СДСМ: ТИЕ КОИ БЕА КАЗНЕТИ НЕ МОЖЕ ДА БИДАТ НОВ КВАЛИТЕТ, еден губитник се заменува со друг губитник

11 јуни 2024
vesnik-fb-blue
vesnik-twitter-blue
Slika

© Сите права на објавата се на Vreme.mk

ПРОФИЛ