Vreme.mk - Дознај на Време.

Бизнис

Ова се платите во германската армија

20 март 2023
vesnik-fb-blue
vesnik-twitter-blue
Slika

Покрај војниците, во Бундесверот има многу цивилни вработени бидејќи секој што работи во Бундесверот не мора да е војник. Повеќе од 81.000 од околу 265.000 членови на Бундесверот се одлучиле за цивилна кариера.

Плата во Бундесверот
Платата за војниците и државните службеници произлегува од државните прописи за плати. Платата првично се заснова на основната плата од доделениот чин или должност, која се доделува на платежна група. Покрај основната плата, во Бундесверот има и разни додатоци и бонуси за учинок, пишува списанието Феникс.

Семејниот додаток се исплаќа во 2 фази, во зависност од семејната состојба на примателот, на пример за деца кои имаат право на детски додаток или за лица во брак.

Секој кој исто така презема одредени задачи во Бундесверот и е погоден од тешки работни услови, покрај основната плата добива работен и/или  додаток за отежната работа. Додатоци за работа постојат, на пример, за војници на воени раководни позиции, во поморскиот сектор, за државни службеници и војници како персонал за контрола на летање или во медицинскиот сектор. Надоместоците за работа во тешки услови се исплаќаат, на пример, на луѓе кои работат како нуркачи, ракуваат со муниција и експлозиви или за работа во неповолни или променливи временски услови.

Покрај платите остварени во Германија, се признаваат и платите остварени во странство без данок. Покрај тоа, платата се надополнува со посебни додатоци.

Дали војниците плаќаат даноци?
Платата на војникот е ослободена од социјални и пензиски придонеси, но класичен данок од плата се одбива. Покрај тоа, војниците се обврзани да поднесат даночна пријава, за разлика од многу други вработени. Тоа е од причина што за пресметување на данокот на плата се користи пензија паушал од 1.900 евра годишно или 158,33 евра месечно. Оваа паушална стапка ги одразува придонесите за здравствено осигурување и долгорочно осигурување.

Сепак, медицинската нега за време на услугата е обезбедена од т.н задолжителна е бесплатна медицинска помош. Според тоа, војниците немаат можност да склучат договор за приватно здравствено осигурување. Меѓутоа, за разлика од активностите во цивилниот свет на работа, военото здравствено осигурување не вклучува долгорочно осигурување. Бидејќи е задолжително, војниците сами треба да го платат осигурувањето за нега. Сепак, придонесот за долгорочно осигурување обично е под проценетите 158,33 евра, пишуваат германските медиуми.

Меѓутоа, во принцип, ова не мора да значи дека војниците треба да враќаат даноци бидејќи можат да бараат одбитоци на нивната даночна пријава за различни трошоци, вклучувајќи: патни трошоци до касарната, трошоци за надворешни активности, дополнителни трошоци за оброци, поврзани со приходите трошоци за заедничко сместување или трошоци за движење.

Колку заработува војник во Бундесверот?
Поради различните додатоци на основната плата, тешко е да се прецизира очекуваната плата. Самата основна плата е дефинирана со класи на плати регулирани со германскиот закон за плати.

Основната плата зависи од чинот и нивото на искуство на војникот. Колку подолго некој е во служба, толку е поголема платата која може да се надополни со додатоци. Почетната плата за доброволно служење воен рок во домашната безбедност, на пример, е околу 1.400 евра нето.

Нема странски задачи, а должината на активноста може слободно да се избере помеѓу 7 и 23 месеци. Доколку кариерата во Бундесверот продолжи, може да се добијат повисоки чинови, во зависност од училиштето и стручната обука.

По завршувањето на целосната обука, војникот може, на пример, да стане дел од тим како падобранец, воен полицаец или офицер за воздухопловна безбедност. Војниците во Бундесверот генерално може да очекуваат плата меѓу околу 3.904 и 4.967 евра, пренесува Феникс.

Примери за опсег на бруто плата за различни чинови на месечна основа:

Подофицер/наредник приближно 2594-3299 евра
Поручник околу 3447-4385 евра
Штабен офицер околу 5387-6852 евра
Генерал околу 12.928-16.445 евра

© Сите права на објавата се на Vreme.mk

ПРОФИЛ