Vreme.mk - Дознај на Време.

Бизнис

Кои се најплатените професии во Македонија?

24.01.2023
vesnik-fb-blue
vesnik-twitter-blue
Slika

Најголема просечна нето-плата во Република Македонија добиваат во секторот Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности, покажаа податоците на Државниот завод за статистика (ДЗС).

Во ИТ индустријата во ноември 2022 година земале нето-плата во просек од 84.018 денари, по што следи секторот Воздухопловен транспорт со нето-плата од 63.289 денари, додека по нив следат од секторот Останати стручни, научни и технички дејности со плата од 53.243 денари.

ДЗС, исто така, објави дека просечната нето-плата по вработен во ноември 2022 година изнесува 33.011 денари.

© Сите права на објавата се на Vreme.mk

ПРОФИЛ