Vreme.mk - Дознај на Време.

Профил

Разделбата меѓу Кина и САД е историски момент, еден од оние што се случуваат на секои 50 години или еднаш во живот

12 март 2023
vesnik-fb-blue
vesnik-twitter-blue
Slika

© Сите права на објавата се на Vreme.mk

ПРОФИЛ