Vreme.mk - Дознај на Време.

„Мојата голема дебела свадба“ ќе добие трето продолжение

Репортер | 9 дена


Во Атина се снима „Мојата голема дебела грчка свадба 3“

Опсервер | 8 дена


Во Атина се снима „Мојата голема дебела грчка свадба 3“

Курир | 8 дена


Започна снимањето на „My Big Fat Greek Wedding 3“ во Атина

fashionel | 9 дена


Во Атина се снима „Мојата голема дебела грчка свадба 3“

Макпрес | 8 дена


„Мојата голема дебела свадба“ ќе добие трето продолжение

Инфо | 9 дена


Во Атина се снима „Мојата голема дебела грчка свадба 3“

Независен | 8 дена


Во Атина се снима „Мојата голема дебела грчка свадба 3“

Бриф | 8 дена


„Мојата голема дебела свадба“ ќе добие трето продолжение

M Express | 9 дена